skip to Main Content
Onze kandidaten vertellen
Ouders vertellen
Nellejet

Ouder van twee kandidaten
“Wat mij het meest is bijgebleven van het advies bij Kieswijs is de persoonlijke aanpak en de eerlijkheid”

Ik herkende mijn kinderen absoluut in het beschreven profiel. Sommige eigenschappen/talenten waren een bevestiging van wat voor mij al duidelijk was. Andere eigenschappen waren een bevestiging van iets wat meer onder de oppervlakte lag en daardoor wel een eye opener.

Wat mij het meest is bij gebleven van het advies bij Kieswijs is de persoonlijke aanpak en de eerlijkheid. Het kind staat voorop en wordt duidelijk gemaakt waar hij/zij het zoeken moet en ook niet zoeken moet bij het kiezen van een studie. Dit alles wordt op een zeer positieve manier gebracht, waardoor het zelfvertrouwen van het kind groeit.
Het advies had voor mij als ouder zeker een toegevoegde waarde. Het geeft houvast bij het maken van een studiekeuze of bevestiging van de gemaakte studiekeuze. Bovendien is het leuk een profiel van mijn kinderen te lezen waarin zij helemaal worden ontleed in talenten. Het is ook de moeite waard om het verslag eens in de zoveel tijd terug te lezen.

Willem en Reina

Ouders van twee kandidaten
“Coens eerste opmerking sprak boekdelen: ze kent me!”

In september 2009 begon onze zoon aan zijn laatste jaar van de middelbare school. Zoals zovelen van zijn leeftijd had hij op dat moment grote twijfels welke richting hij zou kiezen; de keuze voor geneeskunde, een jaar tevoren nog rotsvast, wankelde en hij had geen idee in welke van de honderden andere mogelijkheden hij zich zou moeten verdiepen. Wij waren er in die maanden meer mee bezig dan hijzelf en kwamen via via bij Kieswijs terecht.

De start was goed, de vele vragen via internet vond hij leuk om te beantwoorden, ook al begreep hij niet hoe deze hem zouden kunnen helpen bij een studiekeuze.
Toen de dag van de rapportage. Coen mocht eerst anderhalf uur het rapport met je doornemen, daarna mochten wij aanschuiven. Coen’s eerste opmerking sprak boekdelen: “ze kent me!” Het was voor hem heel bijzonder dat vanuit de vragen je kon voorspellen hoe hij in bepaalde situaties zou reageren. Voor ons was het ook verhelderend hoe familietrekken en eigen karaktertrekken in de Kieswijsanalyse naar voren kwamen.

Het bijzondere en meest waardevolle vonden wij dat je vanuit zijn sterke en zwakke punten een aantal opleidingen naar voren kon brengen met de voor hem belangrijke voor’s en tegen’s. De keuze voor een vervolgopleiding werd opeens overzichtelijk voor hem.

Ook voor onze andere dochter heeft de analyse geholpen haar studiekeuze te bepalen. De gesprekken zijn waardevol geweest voor het ontwikkelen van een realistisch zelfbeeld van onze beide kinderen.

Terugkijkend zijn er twee aspecten van de Kieswijsanalyse ons met name bijgebleven:
- het hielp kinderen echt om tot een verantwoorde en onderbouwde keuze voor een studie te komen.
- door de creatieve en beeldende manier waarop de resultaten van de analyse besproken werden kregen onze kinderen een waardevolle feedback op hun eigen functioneren.

Tot slot was het ook fascinerend om als ouders te merken dat ook sommige eigen karaktertrekken herkenbaar bij de kinderen waren.

Clementine

Ouder van twee kandidaten
“Onze dochter was na de in haar ogen tamelijk simpele test aanvankelijk nogal sceptisch over het mogelijke resultaat”

Kieswijs bleek een bijzondere gave te hebben jongeren op plezierige wijze te confronteren met hun eigen karakter, hen een spiegel voor te houden. Zij begrijpen de soms lastige keuzes waarvoor jongeren (en de ouders) op weg naar volwassenheid gesteld staan. Zij stellen het kind centraal en komen in gesprek met voorbeelden van gedrag uit eigen kring. Dat maakt hen kwetsbaar maar overtuigend in de analyse. De belevingswereld van de jeugd kent bij Kieswijs weinig geheimen.
Onze dochter was na de in haar ogen tamelijk simpele test aanvankelijk nogal sceptisch over het mogelijke resultaat. Ze werd echter verrast door een juiste analyse van haar karakter en vaardigheden. Veel werd duidelijk over de voorwaarden waaronder zij het beste functioneert. Dat kweekte bij haar zelfvertrouwen. Het hielp enorm bij het maken van keuzes ten aanzien van studie en sociale omgeving. Haar kieswijs-profiel van vier jaar geleden klopt nog steeds. Zoals zij zelf aangeeft: “ik gebruik de Kieswijsanalyse voor mijn cv en heb nog steeds profijt van de aanbevelingen van Kieswijs”.

Dit schooljaar hebben we ook onze zoon laten testen. Voor hem bleek de Kieswijsanalyse vooral confronterend voor hemzelf. Haarscherp werden zijn talenten en ambities afgezet tegen zijn werkhouding. We vertrouwen erop dat Kieswijs hem de ‘wake-up call’ gaf die hij nodig had om te ontdekken welke talenten hij bezit en zal moeten benutten om zijn ambities waar te maken.

Dirk

Ouder van een kandidaat (uit 2008)
“Ze voelt zich nu als een vis in het water en het is frappant hoe haar werk nu volledig aansluit bij haar talenten en karakter”

Onlangs, bij het opbergen van enkele persoonlijke archiefstukken, kwam ik uw talentenanalyse van onze jongste dochter tegen van 28 mei 2008. U kunt zich haar waarschijnlijk niet meer herinneren, maar bij het teruglezen van uw analyse voelde ik sterk de behoefte om mij nog eens tot u te richten.

Mijn dochter zat destijds, na een foute studiekeuze geneeskunde en een gap-year in Australië behoorlijk met zichzelf overhoop.
Naar aanleiding van uw talentenanalyse en karakterprofiel heeft zij uw advies om Arts and Culture als studierichting te kiezen opgevolgd. Zij heeft haar bachelor in Maastricht afgerond en is vervolgens een master in Marketing gaan doen.
Het buitenland lonkte en na een half jaar in Ierland bij Salesforce is zij teruggegaan naar Australië.

Ze heeft daar nu een vaste baan bij een marketingkantoor en houdt zich bezig met online marketing, maar ook met websites en de IT-kant daarvan en reist als consultant naar bedrijven door heel Australië (o.a. Sony, Pfizer, Australia Cancer Fund).
Ze voelt zich nu als een vis in het water en het is frappant hoe haar werk nu volledig aansluit bij haar talenten en karakter (kwaliteitsgericht, professioneel, creatief, intellectueel). Ook haar taalvaardigheid komt goed van pas (schrijven blog, lesgeven aan bedrijventeams).

Kortom: complimenten voor uw werk destijds en bedankt!

Pien

Ouder van een kandidaat
“Ik vind het zo leuk om al kleine feitjes van bewustwording bij hem op te merken”

Ik ben zó blij met deze analyse voor mijn zoon; de uitkomst hiervan biedt echt weer perspectief voor hem. Na het adviesgesprek heeft hij het, de hele weg in de auto, over het gesprek gehad; hij concludeerde zelf, naar aanleiding van de grafiek, dat eigenlijk zijn gebrek aan een positieve instelling veel van zijn goede kwaliteiten in de weg staat. Hoe mooi vind ik het, dat jij hem op een lieve positieve manier hebt kunnen zeggen, dat hij de enige is die hierin voor verandering kan zorgen.

Ik vind het zo leuk om al kleine feitjes van bewustwording bij hem op te merken. Bijvoorbeeld; zijn vakantie met vrienden zou geboekt worden. Genoeg redenen om niet te gaan; heel veel beren op de weg. Ik heb hem gezegd dat ik hem niet kon helpen kiezen maar heb hem ook gezegd: “wat zou Els zeggen”? Niet doemdenken maar doen denken!”

Met trots las mijn zoon aan mij de uitslag van de capaciteitentesten en talentenanalyse voor! Dus hoe heerlijk is het, dat de eerstvolgende keer dat hij in een dipje zit en hij de hele wereld inclusief zichzelf door die zwarte bril ziet, dat ik dan kan zeggen: “Wacht even… ik moet even wat pakken…; een heel mooi kieswijs analyse verslag”!!!!!!!!!

Dus Els, echt onwijs bedankt!!!!!!!

Onze (Kies)wijsheden

In april 2015 is er weer een onderzoek gehouden onder oud-kandidaten van Kieswijs en hun ouders. Op het onderzoek hebben meer dan 600 mensen gereageerd.

Zowel de kandidaten als de ouders is gevraagd het gehele Kieswijstraject een beoordeling te geven met een cijfer op de schaal van 1 – 10. Van alle kandidaten gaf 86% een beoordeling van een 8 of hoger.

Van alle ouders gaf 80% een beoordeling van 8 of hoger.

97% van de kandidaten denkt dat hun ouders hen herkennen in de uitkomst. Bijzonder is dat dit wordt bevestigd, aangezien ook 97% van de ouders aangeven hun kind te herkennen in de uitkomst.

Ook geeft 86% van de ouders aan dat het hen inzicht in hun kind heeft gegeven.

Van alle kandidaten vond 98% hun adviseur deskundig, waarvan zelfs 72% uitgesproken positief was. Ook vond 96% het schriftelijk verslag waardevol, waarvan 58% het zeer waardevol vond. Van de ouders vond 98% de adviseur deskundig, waarvan 58% uitgesproken positief was, en 95% vond het verslag waardevol.

86% van de kandidaten en 85% van de ouders vond dat het advies voldoende studieopties bood. Van de kandidaten die al studeerden ten tijde van het onderzoek heeft 86% het studieadvies opgevolgd en is 91% blij met de gekozen studie.

99% van de kandidaten is tevreden over de Kieswijsanalyse. De uitkomst van de Kieswijsanalyse wordt door veel kandidaten (93%) besproken met vrienden en/of familie en zelfs 87% heeft Kieswijs al aan anderen aangeraden.

94% van de ouders is tevreden over het gehele Kieswijstraject, en 88% heeft Kieswijs aan anderen aangeraden.

We vinden het als adviseurs fantastisch te horen dat het zo goed gaat met de kandidaten die bij Kieswijs zijn geweest! Het belangrijkste doel van Kieswijs is dat kandidaten het pad vinden en kiezen dat bij hen past en waar zij blij van worden.

Wil jij weten welke studie bij je past...?
KW_aanmelden-groot
Back To Top