skip to Main Content
Hannah Huber

Hannah komt oorspronkelijk uit de VS maar woont in Nederland sinds 2004. Zij is oprichtster van Amsterdam Academy, waar ze o.a. taaltrainingen in Engels voor Nederlanders geeft, als voorbereiding op bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken, netwerkbijeenkomsten, presentaties of een jaar in het buitenland. Hannah ‘lives and breaths Dutch-American educational exchange’ en kan je helpen met het aanmeldingsproces voor Amerikaanse universiteiten of Engelstalige programma’s in Nederland (bijvoorbeeld de hotelschool, zomerprogramma’s, stageplekken, uitwisselingprogramma’s), tekst styling voor Engelstalige applications, het oefenen van sollicitatiegesprekken en doelgerichte conversatie sessies en interculturele trainingen.

Onze adviseurs
Back To Top